Co dělat a nedělat v judu

 1. Pečlivě se naučte způsob použití jednotlivých chvatů. Hody hrubou silou není správný způsob, jak v judo vyhrávat. Nejdůležitější je vyhrávat technikou.
 2. Nejprve se naučte útok. Obrana je jeho součástí. Nebudete-li se nejprve učit útok, nedosáhnete žádného pokroku.
 3. Nebojte se pádů. Pokud Vás soupeř hodí, učte se z jeho techniky správné načasování.
 4. Procvičujte si hody volným pohybem těla ve všech směrech. Neučte se chvaty pouze jednostranně, to Vás velmi omezí. Za nekonečné opakování hodů budete odměněni skvělou technikou.
 5. Zúčastněte se co největšího množství soutěží. Bez praktické aplikace toho, co jste se naučili nedosáhnete žádného pokroku ve Vašem rozvoji.
 6. Nevybírejte si své soupeře (což znamená, abyste neříkali, že chcete nebo nechcete cvičit s tím či oním soupeřem). Každý má svou vlastní techniku a styl. Musíte se snažit poznat všechny způsoby boje, abyste na ně dokázali reagovat.
 7. Nikdy nezanedbávejte možnost zlepšit i ty nejdrobnější detaily ve Vaší technice, jinak se budete zlepšovat velmi pomalu.
 8. Při zápase do něj dejte svou duši i srdce, je to základní kámen pro Váš další pokrok při soutěžích.
 9. Nikdy nezapomínejte, co Vám trenér nebo technicky vyspělejší kolega poradí. Můžete si tak rychle osvojit spoustu užitečných poznatků, které byste sami získávali těžko, nebo vůbec.
 10. Pokuste se pokračovat v praktickém použití judo co nejvíce. Zůstanete-li na půli cesty, znehodnotíte tím veškerou Vaši předchozí snahu.
 11. Co nejvíce studujte a sledujte techniku hodů. Technika a mysl jdou spolu ruku v ruce, velmi úzce spolu souvisí.
 12. Zdržte se přejídání a pití alkoholu. Obojí může znamenat konec pro Vaše další kroky v judo.
 13. Vždy se snažte myslet na zlepšení Vaší techniky a nikdy si o sobě nemyslete, že jste nejlepší. To druhé pro Vás bude tím snadnější, čím déle judo budete dělat.
 14. V judo neexistuje konec učení.

Autor: Yoshitsugu (Yoshiaki) Yamashita (10. Dan)