Soutěže

Systém soutěží ČSJu

Na webu České Svazu Juda (ČSJu) najdete kompletní pravidla juda (2019) a soutěžní řád. Naši svěřenci získají relevantní informace na trénincích. Pro rodiče je důležité vědět kde a kdy se soutěže konají, od kdy dítě může soutěžit a v jaké věkové kategorii nastupuje. Kde a kdy zjistíte v našem kalendáři, rozdělení a označení věkových kategorií je uvedeno níže.

Mistryně Středočeského Kraje na stupních vítězů
Zuzana Belfínová (Judo víc než sport), mistryně Středočeského Kraje 2019 v kategorii U11

Věkové kategorie závodníků

 • Přípravka – U9: Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 7 a 8 let věku.
 • Mláďata – U11: Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 9 a 10 let věku.
 • Mladší žáci – MU13 (M13): Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku.
 • Mladší žákyně – WU13 (W13): Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku.
 • Starší žáci – MU15 (M15): Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku.
 • Starší žákyně – WU15 (W15): Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku.
 • Dorostenci – MU18 (M18): Závodníci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku.
 • Dorostenky – WU18 (W18): Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku.
 • Junioři – MU21 (M21): Závodníci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku.
 • Juniorky – WU21 (W21): Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku.
 • Muži (senioři): Závodníci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší.
 • Ženy (seniorky): Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší.
 • Sportovci po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejblíže vyšší věkové kategorie k 1. lednu následujícího roku.
První družstvo Judo víc než sport v kategorii starších žáků (13. 4. 2019 v Kolíně)
První družstvo Judo víc než sport v kategorii starších žáků (13. 4. 2019 v Kolíně)

Podmínky účasti, nejvyšší soutěže

Soutěží ČSJu se mohou účastnit děti starší 7. let. Předškoláci tedy mohou trénovat, na svou první soutěž musí ještě počkat.

V kategoriích U9 (přípravka) a U11 (mláďata) soutěží dívky i chlapci společně. Účastnit soutěží se mohou po nejméně roční přípravě (rozhodující je datum zápisu do evidence ČSJu) a dosažení technického stupně 6./5. Kyu (žlutobílý pásek). Závodníci nemají pevné hmotnostní kategorie, rozdělují se na skupiny s 10% rozdílem hmotnosti. Děti se mohou účastnit soutěží po celém území ČR i v zahraničí. Nejvyšší soutěží je pro ně Krajský přebor, na který se mohou přihlásit všichni (turnaj je otevřený), kteří splňují výše uvedené požadavky.

Kategorie U9 a U11 na Říčany cupu 2017
Kategorie U9 a U11 na Říčany cupu 2017

V kategorii U13 (mladší žactvo) soutěží chlapci (MU13 nebo M13) a dívky(WU13 nebo W13) odděleně. Startovat mohou po 8 měsících přípravy (rozhodující je datum zápisu do evidence ČSJu) a dosažení technického stupně 6./5. Kyu (žlutobílý pásek). Hmotnostní kategorie jsou stanoveny pevně. Nejvyšší soutěží je v této kategorii Přebor České republiky (PČR), kde mohou startovat závodníci s nejméně 5. Kyu (žlutý pásek). Pro dívky je soutěž otevřená, chlapci se nominují prostřednictvím pěti nominačních turnajů (v každé hmotnostní kategorii postupují první tři závodníci dle pořadí dosaženého po pátém turnaji). Termíny a místa těchto turnajů se ve Středočeském kraji stanovují vždy na začátku kalendářního roku a najdete je i na našem webu.

Kategorie M13 na 4. ročníku Mělnického poháru
Kategorie M13 na 4. ročníku Mělnického poháru

V kategorii U15 (starší žactvo) jsou podmínky pro účast na soutěžích shodné s kategorií U13, požadován však je technický stupeň nejméně 5. Kyu. Nejvyšší soutěží je Přebor České republiky, který je pro dívky otevřený, chlapci se nominují prostřednictvím Českých pohárů. Jejichž termíny a místa jsou zveřejněny vždy na začátku kalendářního roku.

Stručný úvod do pravidel juda