Povinné údaje pro účast na Trilobit Cup 2022

For English continue below.

Je třeba dodržet aktuální proticovidové opatření:

  • Nikdo z návštěvníků nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19
  • Osoby 0-12 let: doloží buď prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech, nebo negativní výsledek PCR testu (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne staršího 24 hodin). Mohou podstoupit samotest při vstupu do haly – test si ale zakoupí sami a přinesou si ho s sebou na turnaj.
  • Osoby 12 let a více, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit turnaje po splnění jedné z podmínek jako je očkování, prodělání nemoci během uplynulých 180 dní nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

Dále prosíme o dodržení maximálně 3 trenérů na jeden oddíl, na 4 děti prosíme pouze jeden doprovod (například řidič apod.). Sledujte, prosím, naše webové stránky a facebook, kde budou aktuální informace ohledně konání turnaje. Vláda vyhlásí ve čtvrtek 13.1.2022, jaká budou opatření na další dny, může se tedy stát, že se budou výše zmíněné podmínky měnit, nebo se turnaj zruší úplně.


Každý klub donese vyplněnou tabulku, která je přiložena níže. Vyplňte všechny šedě podbarvené buňky. První sloupec s ID odpovídá ID zapsanému v evidenci ČSJu. Na dalších listech se vám pak automaticky generují startovní lístky.

V případě výhry zahraničního klubu nebude putovní pohár předán tomuto klubu k držení do dalšího turnaje. Vítěz si pořídí fotografii a pořadatel zajistí štítek s názvem klubu na pohár.

Current anti-covid measures need to be followed:

Who can attend our tournament:

  • persons, who have not clinical signs of covid-19
  • children 0-12 years old – they have to show us an acknowledgment of vaccination, or confirmation that they suffered the illnes in past 180 days, or negative result of PCR test (not older than 72 hours), or antigenic test (not older 24 hours)
  • persons older than 12 years, who have not clinical signs of covid-19, can join the tournament if they managed one of the following conditions: they have to show us an acknowledgment of vaccination, or confirmation that they suffered the illnes in past 180 days, or negative result of PCR test (not older than 72 hours)

Only 3 coaches are allowed per club. There is only one adult allowed to the four children as accompaniment (for example driver). Please follow our website and facebook for updates.

On Thursday 13. 1. 2022, the government will announce the new covid measures for the next days, so it may happen that the above-mentioned conditions will change or the tournament will be canceled completely.

If a foreign club wins, the traveling cup will not be handed over to this club for holding until the next tournament. The winner will take a photos and the organizer will add a label with the name of the club on the cup.