O judu

Judo (znamená jemná cesta) je japonské bojové umění, které komplexně podporuje duševní a tělesné zdraví. Díky osvojování nejrůznějších technik musí judista čelit stále novým výzvám. Také osvojení techniky pádu dává větší jistotu v každodenním životě.

Zásady jak nezranit partnera, důvěřovat mu a starat se o něj, vycházejí ze sportovních principů a vychovávají ke zdvořilosti, ohleduplnosti a pozornosti k druhým. Každý má v sobě nutkání poměřovat se a prát se s ostatními. V judu je díky pravidlům zaručujícím bezpečnost možné se tomuto nutkání poddat. První věcí, kterou se žák učí je ukemi waza (technika pádu). Nováček se učí padat tak, aby hlavou neudeřil o zem, učí se ovládat ruce, aby mu nekontrolovaně nepoletovaly ve vzduchu, atd.

ZŠ Počaply – Mae Ukemi

Významnou část tréninku juda tvoří randori (cvičný zápas). Při randori mohou závodníci používat k poražení protivníka libovolné metody za předpokladu, že se navzájem nezraní a že budou dodržovat přísná pravidla etiky. Ve cvičném zápase se neuplatňují předem určené pohyby, ale spontánní akce v kontrolovaných podmínkách. Základem je rychlost, a to jak v myšlení, tak i v konání. Vynikající metodou sebezdokonalování je zápas s lepším závodníkem. Pomáhá při odhalování a korigování vlastních chyb a zároveň dává možnost naučit se techniky protivníka.