Evidence členů ČSJu

Každý člen, který se chce zúčastnit soutěží pořádaných ČSJu nebo vykonávat funkci rozhodčího či trenéra, musí být v evidenci ČSJu.

To znamená, že každý, kdo si chce udělat zkoušky na jakýkoliv technický stupeň (barevný pásek), musí být členem ČSJu, kde jsou evidovány i záznamy o vykonání všech zkoušek a školení je evidován v evidenci ČSJu.

Licenční poplatek a pojištění

Součástí evidence je licenční poplatek 300,- Kč za kalendářní rok. Na základě zaplacení licenčního poplatku je každý člen pojištěn v rámci pojistky ČSJu.

Přihláška na judo

Začátkem školního roku dostávají všechny děti přihlášku na judo. Údaje potřebné pro zavedení do evidence ČSJu jsou její součástí, podpisem nám rodiče potvrzují, že děti nemají žádné omezení pro běžnou sportovní výchovu. U stálých členů (dětí) není nutné každý rok přikládat novou fotografii.

Malý judista s přihláškou
Malý judista s přihláškou

GDPR

Nedílnou součástí přihlášky je i „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“, související s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR, podrobné informace si můžete přečíst na webu ČSJu).