Zahájení roku 2021

Licenční poplatky ČSJu pro rok 2021

Se vstupem do nového roku 2021 platí pro všechny členy ČSJu povinnost uhradit licenční poplatek 300,- Kč. Platby za kluby se provádějí hromadně. Prosíme proto o uhrazení příslušné částky do konce ledna 2021 na náš účet 210 034 7991 / 2010, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, do poznámky pro příjemce napište „licence2021“ a příjmení dítěte.

Nejlepší videa z domácího cvičení

Finalisty soutěže o nejlepší video z domácího cvičení jsou:

  • 1. místo: Johanka Černá,
  • 2. místo: Zuzka Belfínová,
  • 3. místo: Markéta a Pavel Pilařovi.

Všichni obdrží batoh Ippon Gear, gratulujeme!

Batoh Ippon Gear
Batoh Ippon Gear